zum Thema:
The Legend of Heroes VI: Sora no Kiseki
PlanetVITA.de - Screenshots

+