zum Thema:
Neue Infos zum Senran Kagura: Shinovi Versus-Multiplayer
PlanetVITA.de - Screenshots

+ >