zum Thema:
Erste Screenshots zu Puyopuyo Tetris aufgetaucht
PlanetVITA.de - Screenshots

+ >